Read more: How to Block iFrame | eHow.com http://www.ehow.com/how_8634613_block-iframe.html#ixzz27nQxA73z Arnhem Mode Incubator: ArtEZ Finals 2014

ArtEZ Finals 2014Na de ArtEZ Graduation Show is het nu tijd voor de expositie en hiervoor sluiten alle Art & Design afdelingen aan (en laten we de Fashion Masters niet vergeten!). Alle afstudeerwerken en collecties zijn tot en met zondag 6 juli te zien in Building026. Vanuit de Arnhem Mode Incubator zijn enkele studenten begeleid in hun afstuderen en eindpresentaties. Eén daarvan is Lisette Ros die nu haar masteropleiding Fashion Strategy afrond.

Ze maakte o.a. een video bij ons dat onderdeel is van haar presentatie tijdens de Finals. 'Intervening space: redefining and reframing conventions' gaat over het plegen van interventies met haarzelf als performer, waarbij Lisette (voor dit project) de conventie "zitten" uitvergroot, isoleert, herhaalt en overdrijft. In de performance film is vastgelegd hoe Lisette acht uur lang zit, achter elkaar, op dezelfde stoel, in dezelfde vaste ruimte, zonder een enkele andere handeling te plegen. Met deze autonome interventies wilt zij aangeven dat we de huidige conventies niet als vanzelfsprekend (of zelfs als enige waarheid) aan moeten nemen.Een doel van Lisette is om dit concept door te ontwikkelen en telkens een andere strikte conventie aan de kaak te stellen. Met de bedoeling om een wake-up call te creëeren en hierbij een andere bewustwording teweeg te brengen.

In het geval van dit project is de kantoorruimte genomen als representatie van het conventionele systeem van de huidige maatschappij en hierbinnen is de conventie 'zitten' uitvergroot. Het eerste wat we doen zodra we arriveren op kantoor, is gaan zitten. Daarnaast, ontspannen we tegenwoordig zelfs door te gaan zitten en te spelen met een van onze digitale apparaten.

Zijn onze huidige conventies de waarheid?